Bæredygtighed

Hos Danfisk er bæredygtighed mange ting. Vi ønsker at værne om jordens velstand, såvel som dyrenes og menneskernes. Ved at gøre de små tiltag er vi sikre på, at vi kan bidrage til den store helhed.   


Vi ønsker at hjælpe dyrene ved at tilbyde omega 3 indholdsrige olier, som bidrager til vedligeholdelse af nogle af dyrenes egenskaber. Vores produkter er produceret af bæredygtige råvarer. Olien udvindes fra lakseafskær fra opdrætslaks, hvilket skaber en cyklus, da hele laksen bruges. Vi er MSC/ASC certificeret, hvilket vidner om bruget af bæredygtige råvarer. Med vores certificering kan vi sikre, at laksen er blevet fanget og fileteret på anstændig vis.For at gøre vores indsats konkret har vi sat fokus på tre verdensmål:

Verdensmål 3 beskriver indsatsen for sundhed og trivsel blandt mennesker. De konkrete delmål kan vi derfor ikke have fokus på.


I stedet har vi fokus på kæledyrs sundhed og trivsel. Ved brug af Danfisks omega 3 olier, opnår kæledyr vedligeholdelse af led og hud, mens at olien også gør pelsen mere skinnende. Samtidig fælder dyret også mindre.


Vores erfaring viser også, at alle slags kæledyr elsker smagen af Danfisk lakseolie. Hermed får de mere appetit.

Verdensmål 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion.     

Vi producerer vores olier i Hanstholm, Danmarks førende konsumfiskerihavn. Hertil får vi vores råvarer fra Danmark og Norge.

Vi har et produktionsanlæg, som kan producere effektivt. Ligeledes køber vi kun råvarer ind til den mængde, som vi ønsker at producere. Produktionsprocessen vurderer vi derfor som bæredygtig.


Lakseolie kan blive for gammelt og for at sikre, at vi ikke spilder produktion og færdigvarer producerer vi kun en mængde, som vi ved, at vi kan afsætte.

FNs 14. verdensmål beskriver livet i havet.


Vi anser dette verdensmål som vores kernemål. Danfisk og produktionsfaciliteterne er MSC/ASC-certificeret, hvilket betyder, at vi kan sikre sporbarhed og fiskenes kvalitet.


Danfisk bruger opdrætslaks til vores lakseolie. Hermed sikrer vi, at laksene er vokset op i ordentlige rammer, hvortil vi er sikrer på, hvordan fisken er fanget, og hvordan den er fileteret.